Tenisziskola

Tisztelt Szülők!

A Pasarét Tenisz Klub Tenisziskolájába felvételt nyert gyermekek regisztrációjához az alábi linken található űrlap kitöltése szükséges:

ITT LEHET REGISZTRÁLNI!

Pasarét Tenisz Klub – Tenisziskola Szabályzat

I. Általános információk

 1. Időtartam
 • A Tenisziskola időtartama: 2023. szeptember 4. – 2024. június 21.
 • Az edzések időpontja: hétfőtől péntekig 15:00-18:00, a beosztásnak megfelelő 60 perces bontásban.
 • Az edzések időtartalma: 60 perc

   2. Helyszín

 • Az edzések helyszíne a Vasas Pasarét Sportcentrum területén (1026 Budapest, Pasaréti út 11.) a vívócsarnok melletti pályák.   

II. Díjak

Heti 1 alkalom (csak előkészítő/óvodai csoportoknak) 23.000 Ft/hónap

Heti 2 alkalom 46.000 Ft/hónap

Heti 3 alkalom 69.000 Ft/hónap

 

III. Fizetési feltételek

 • Az edzések díját minden hónap 15-ig előre átutalással kell fizetni a PASA Tenisz Kft. számlájára. Számlaszám: 11702043-20003658. Közleményben a gyermek nevét és a befizetett hónapot kell feltüntetni.
 • Az edzések havidíja átalánydíj, melyet minden megkezdett hónapban fizetni kell. Munkaszüneti napok vagy elutazások nem csökkentik a díjat, azonban egyedi elbírálás alá esik a hosszan tartó betegség vagy sérülés, melyről a tenisziskola vezetője dönt.
 • A fizetési kötelezettség a regisztrációs lap kitöltésével és az első beosztott edzéstől indul, és addig tart, amíg a szülő hivatalosan emailben (dekanymarcell@pasatenisz.hu) jelzi a gyermek kijelentkezését a tenisziskolából. Az e-mailes kijelentkezés kötelező, elmulasztása esetében az edzések havi díját továbbra is fizetni kell.
 • A havidíj befizetésének 15 napos késedelme esetében fizetési emlékeztetőt küldünk. Ha az esedékes havidíj(ak) továbbra sem kerülnek kiegyenlítésre, akkor a fizetési határidőtől számított 30 nap elteltével fizetési felszólításban értesítjük a szülőt/szülőket. Amennyiben a fizetési határidőt követő 45. napon sem történik meg az elmaradt havidíj(ak) befizetése, akkor csak abban az esetben tudjuk továbbra is biztosítani az edzéseket és a csoportos helyet a gyermeknek, ha a teljes tartozás kiegyenlítésre kerül.

IV. Foglalkozások

 • A csoportjaink telítettsége miatt pótlási lehetőséget nem tudunk biztosítani, csak abban az esetben, ha az edzés a klub hibájából marad el. Ha a foglalkozás munkaszüneti nap(ok)ra esik, annak pótlását nem vállaljuk, de a szombati munkanapokon megtartjuk a ledolgozandó nap edzéseit. Az előre látható hiányzásokat kérjük a tenisziskola vezetőjénél időben jelezni, az így felszabaduló alkalmakra esetlegesen tudunk a gyerekeknek pótlási lehetőséget adni.
 • Az eső miatt elmaradt edzések pótlására az azonos hét péntek délutánján kerül sor.
 • 2023. december 22. – 2024. január 8. között nincsenek foglalkozások. 

EGYÉB TUDNIVALÓK

 • A Pasarét Tenisz Klub ellenőrzési körén kívül eső események bekövetkeztekor (pl. járvány, természeti események földrengés, együttesen: vis maior) a tenisziskola vezetője dönt a foglalkozások folytatásáról, vagy szüneteltetéséről. Vis maior, vagy szükséghelyzet kihirdetésekor a megkezdett hónapra a fizetési kötelezettség fennáll, az esetlegesen elmaradt edzések pótlásáról a Pasarét Tenisz Klub vezetősége dönt.
 • A szabadtéri időszakban a teniszpályán, illetve a fedettpályás időszakban a sátorban a szülők csak addig tartózkodhatnak, amíg gyermekeiket bekísérik az edzésre.
 • A gyermekek kizárólag sportruházatban, lapos talpú teniszcipőben/sportcipőben léphetnek pályára.

 

Hatályos 2020. augusztus 31-től

Pasarét Tenisz Klub Vezetősége

ÉRDEKLŐDÉS, JELENTKEZÉS

Dékány Marcell, tenisziskola vezető, +36 30 698 8895 , dekanymarcell@pasatenisz.hu
Szeretettel várjuk régi és új tanítványainkat.


                                             

 1. Megfelelő felszerelés, minőségi fejlődés – A gyermekek dinamikus fejlődését leginkább a testméreteknek megfelelő méretű ütők és az alacsonyabbra, lassabban pattanó labdák biztosítják. A módosított játékszerek használata azt jelenti, hogy a teniszpalántáknak az adott ütést megelőzően több idejük van a mozdulat helyes kivitelezésére és alkalmazására.
 2. Gyorsabb tanulás – A teniszpalánták már a kezdetektől adogatnak, labdamenetet játszanak és számolják az eredményt. Ez azt jelenti, hogy a gyerekek olyan igazi teniszjátékosoknak érezhetik magukat, mint a profik.
 3. Rengeteg ütés – Miután a gyerekek már a tanulás kezdetén labdamenetet játszanak egymással, így több mint kétszer annyi lehetőségük van gyakorolni az ütéseket, mint ha sorban állnának és várnák, hogy az edződobja nekik a labdát. Ennek eredményeképpen sokkal gyorsabban fejlődik koordinációs képességük, és hamarabb érik el a következő szintet.
 4. Taktika mesterei – A kisebb pályákon való játék során nagyszerű taktikai tudatosság alakul ki a gyerekekben. A pálya adottságait és az ellenfél mozgását, helyezkedését figyelembe véve a játékosok folyamatos döntéshozatali kényszerben vannak. Különböző játékszituációk gyakorlásával a gyerekek megtanulják, mikor mit tegyenek a feléjük érkező labdával.
 5. Lépésről lépésre – A piros, narancs és zöld színeket viselő csoportok biztosítják a szisztematikus tanulási folyamatot. A gyermekek csak akkor léphetnek a következő szintre, ha készség szinten alkalmazzák az adott technikai és taktikai kompetenciákat.
 6. Valódi teniszmozgás – A gyermekek a módosított eszközök segítségével már a kezdetektől a helyes  lábmunkát gyakorolják és alkalmazzák. Mozgásuk így már a nagyokéhoz teljesen hasonló képet fest. Programunkban azonban nem csak az a fontos, hogy a gyerekek milyen gyorsan mozognak, futnak, hanem az is, hogy milyen hamar állnak meg és kerülnek egyensúlyi helyzetbe – ez elengedhetetlen az ütések helyes kivitelezése érdekében. A hosszabb labdamenetek a gyerekek kondicionális képességeit és két ütés közötti helyezkedését is fejleszti.
 7. Egyéniségek kibontakozása – Programunk eredményeképpen a gyermekekben személyiségüknek és egyéniségüknek megfelelő játékstílus alakul ki. A kisebb pályaméretek azt jelentik, hogy már ”piros szinten”is a terület teljes egészét bemozogják, használják, ami igazi élvezetet nyújt mind a gyerekek, mind a nézők számára